รายละเอียด
 TitleDescription Modified DateSize
สรุปความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสรุปความตกลงDownload11/28/2012135.27 KB
สรุปความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ สรุปความตกลงDownload3/2/201257.77 KB
สรุปความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียสรุปความตกลงDownload2/14/201298.32 KB
สรุปกฏถิ่นกำเนิดสินค้า ภายใต้ FTA ไทย-ออสเตรเลียคู่มือDownload3/16/2012129.17 KB
สรุปกฏถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ FTA ไทย-นิวซีแลนด์คู่มือDownload3/16/2012121.71 KB
สรุปความตกลงไทย-ญี่ปุ่นสรุปความตกลงDownload2/24/201268.93 KB
สรุปความตกลงอาเซียน-จืนสรุปความตกลงDownload2/20/2012115.57 KB
สรุปความตกลงอาเซียน-ญี่ปุ่นสรุปความตกลงDownload2/20/2012143.42 KB
สรุปความตกลงอาเซียน-เกาหลืสรุปความตกลงDownload2/14/2012119.46 KB
สรุปความตกลงไทย-นิวซีแลนด์สรุปความตกลงDownload2/14/201264.04 KB
สรุปความตกลงไทย-อินเดียสรุปความตกลงDownload2/23/201262.60 KB
สรุปความตกลงอาเซียน-อินเดียสรุปความตกลงDownload2/14/201283.11 KB
คู่มือการใช้ระบบฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าคู่มือDownload5/2/20149.90 MB
คู่มือ กฏแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ FTAคู่มือDownload2/24/20125.05 MB
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับกฏแหล่งกำเนิดสินค้าภายใต้ FTAรายงานDownload2/24/20127.01 MB
คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง ไทย-ญี่ปุ่น, อาซียน-ญี่ปุ่นคู่มือDownload12/7/201216.72 MB
คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง การค้าเสรีอาเซียนคู่มือDownload2/10/20128.76 MB
ข้อมูลปรับปรุงอัตราภาษีความตกลง อาเซียน-จีน ของประเทศจีนคู่มือDownload2/24/2012180.17 MB
คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง อาเซียน-อินเดียคู่มือDownload2/10/20126.18 MB
คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง ไทย-ออสเตรเลีย, ไทย-นิวซีแลนด์, อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์คู่มือDownload2/10/201210.59 MB
คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง อาเซียน-เกาหลีคู่มือDownload2/10/20125.34 MB
คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง อาเซียน-จีนคู่มือDownload2/10/20127.81 MB
ระเบียบวิธีการปฎิบัติภายใต้กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าแบบใหม่ระเบียบDownload2/23/2012674.81 KB
ตัวอย่างฟอร์ม E แบบใหม่ระเบียบDownload2/24/2012160.67 KB

SCREEN ID: 0000000036

Copyright (c) 2023 ฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ ความตกลงของอาเซียนและ FTAs อื่นๆ