ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสิทธิประโยชน์สามารถติดต่อได้ที่

            กลุ่มงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า 1
           FTA ไทย - เปรู  (TPCEP) ,  FTA ไทย - ชิลี                                        (สามารถติดต่อได้ที่   1385 ต่อ 4755 หรือ  02-5474819)

             กลุ่มงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า 2

           FTA ไทย - อินเดีย(TIFTA)  ,  FTA อาเซียน - อินเดีย(AIFTA)    
           ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)                                                               (สามารถติดต่อได้ที่   1385 ต่อ 4760 หรือ  02-5474872)

            กลุ่มงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า 3
           FTA ไทย - ออสเตรเลีย(TAFTA) ,  FTA ไทย - นิวซีแลนด์(TNZCEP)    
           FTA ไทย - ญี่ปุ่น(JTEPA) , FTA อาเซียน - ญี่ปุ่น(AJCEP )                     (สามารถติดต่อได้ที่   1385 ต่อ 4752 หรือ  02-5475098)
           FTA อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์(AANZCEP)                                    
 
            
 กลุ่มงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า 4
           FTA อาเซียน - จีน(ACFTA),  FTA อาเซียน - เกาหลี(AKFTA)              (สามารถติดต่อได้ที่   1385 ต่อ 4759 หรือ  02-5474855)


  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าสามารถติดต่อได้ที่


            สำนักบริหารการนำเข้า   02-5474809 , 02-5475090   02-5474807


  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานขอหนังสือรับรองสามารถติดต่อได้ที่

            สำนักบริการการค้าต่างประเทศ 

                        - งานบัตรประจำตัวผู้ส่งออก   02-5474754,  02-5474829, 02-5474837

                        - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา   02-5474838

                        - การบันทึกข้อมูลหนังสือรับรองฯ   02-5474753, 02-5474838, 02-5474771-86 ต่อ 4102,4163,4164

                        - การบันทึกข้อมูลใบอนุญาตฯ  02-5474828, 02-5474756, 02-5474771-86 ต่อ 4108,4109


        ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักสิทธิประโยชน์ทางการค้า   02-5474815 , 02-5474855  02-5474816   : tpdft@mocnet.moc.go.th
SCREEN ID: 0000000053

Copyright (c) 2023 ฐานข้อมูลกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและอัตราภาษีศุลกากรภายใต้ ความตกลงของอาเซียนและ FTAs อื่นๆ